Дух и истина
Дух и истина
Християнски образователен сайт
Християнски образователен сайт

  Начало    Библия    Връзки    За контакти    Духовни песни  
 
Теми от Библията
Възкресението
Герои на България
Първи български преводи на Библията
Смели реформатори
Петдесятно движение
Рийс Хауелс
Съботата през вековете
Саду Сундар Синг
Живот на вяра
Да бъдем по-добри
Духовни песни
Здраве и духовен живот
Храната на греха
Вавилонизация и хранене
Духовен Вавилон
Инквизицията на ХХ век
Ватикана и фашизма
Търсене в Библията
Естир 2003
Естир 2006
За сайта
За сайта
Посещения на сайта


Възкресението


Каква е съдбата на човека на земята? Какво представлява смъртта и какво става след това? Има ли прераждане?
Ясновидство, спиритизъм, врачарство и други подобни
Възкресението
По какъв начин става възкресението?


Каква е съдбата на човека на земята? Какво представлява смъртта и какво става след това? Има ли прераждане?

Библията учи, че човек, който веднъж е живял на земята, никога няма да се върне след това пак на нея. Това се вижда в книгата Иов:

"Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащият в шеол няма да възлезе пак; 10 няма да се върне вече у дома си и мястото му няма да го познае вече."
(Йов 7:9)

В книгата Иов се казва, че умирането е подобно на заспиване. В това състояние душата на човека се запазва до събуждането във възкресението. Посочва се, че това ще стане едва в края на времето - "докато небесата не преминат", и до тогава "те няма да се събудят и няма да станат от съня си":
"Но човек умира и прехожда; да! Човек издъхва, и де го? 11 Както водите чезнат из морето, и реката престава и пресъхва, 12 така човек ляга, и не става вече; докато небесата не преминат те няма да се събудят, и няма да станат от съня си."
(Йов 14:10)

В Псалмите се казва, че те не могат да развиват някаква дейност и комуникация, нито да водят някакъв активен живот:

"Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието."
(Пс. 115:17)

"Излиза ли духът му, той се връща в земята си; в тоя същий ден загиват намеренията му."
(Пс. 146:4)

"Пак ще отиде при рода на бащите си, които никога няма да видят виделина."
(Пс. 49:19)

В Еклисиаст също се потвърждава, че мъртвите (заспалите) не са в състояние да чувстват, да разсъждават, и че повече никога няма да се върнат "под слънцето" (т. е. живота в материалната му форма до края на определеното време), нито ще могат да влияят по някакъв начин върху живота на земята:

"Защото живите поне знаят, че ще умрат; но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват,
Понеже споменът за тях е забравен; 6 още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо що става под слънцето."
(Екл. 9:5)

"Защото човек отива във вечния си дом, и жалеещите обикалят улиците - 6 преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша, или се строши стомната при извора, или се счупи колелото над кладенеца, 7 и се върне пръстта в земята както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал."
(Екл. 12:5)

"Стомната" е тялото на човека, а "сребърната верижка" е връзката между тялото и душата преди да го напусне. Жизненото дихание е дадено от Бога и в единство с тялото образуват душата, която след смъртта отива в тайна на Бога до деня на възкресението:

"И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа."
(Бит. 2:7)

В Библията ясно се говори, че усъвършенстването не става с много труд на човека или в много прераждания, а само чрез жертвата Исус Христова. Това е обяснено в посланието към Евреите. Трябва добре да се разбере какво означава жертва и принос за грях:

"Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават."
(Евр. 10:14)
"А понеже Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение,
12 веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление."
(Евр. 9:11)

Хората, които мислят, че душата се усъвършенствува чрез прераждане, не познават Божията сила и не вярват във възкресението, при което човекът става равен на ангелите:

"А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват; 35 а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват. 36 И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога. 37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов". 38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи."
(Лука 20:34)

Ако имаше прераждане, Бог не би се нарекъл "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов", защото те вече щяха да бъдат други личности ако се бяха преродили. А "във възкресението на последния ден" ще се явят самите те, а не някои други.

В евангелие от Йоана се казва за Лазар, "че ще възкръсне във възкресението на последния ден" самият той - умрелият Лазар, а ако се е преродил няма да бъде тоя Лазар, а ще бъде друга личност. В Библията обаче се казва, че всеки ще отговаря за делата си в края на времето:

"Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне. 24 Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. 25 Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; 26 и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? 27 Казва му: Да Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света."
(Иоан 11:23)Ясновидство, спиритизъм, врачарство и други подобни

В Библията се забранява контактуването с мъртви, защото връзка с тях не може да стане, а вместо това се явяват бесове - паднали ангели в пълна тяхна имитация, които знаят всичко "що става под слънцето" и могат да влияят на живите хора. Всички спиритични учения са се явили на тази основа, наречена бесовъпрошателство, а това е измама сред човечеството:

"Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издиряйте та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог."
(Лев. 19:31)

"И бъдете свети на Мене; защото Аз, Йеова съм свет, и ви отделих от племената за да бъдете Мои. 27 Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях."
(Лев. 20:26)

Бог не благоволява в окултизма, спиритизма и техните подобни, защото в основата им стои връзката с паднали ангели, наречени "зли духове", а контактът с тях се нарича духовно блудство:

"И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете за да блудствува след тях, против оня човек Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя изсред людете му. 7 И тъй, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ вашият Бог; 8 и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам."
(Лев. 20:6)

Пътят за освещение е само чрез кръвта на Христа, и Той е, Който ни освещава, за да вършим волята на Бога и да изпълняваме словото Му:

"Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. 7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. 8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда."
(1 Иоан 1:6)

"Тъмнината" са всички лъжеучения на Сатана, "светлината" е Словото Божие - Библията:

"Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. 2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; 3 а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света."
(1 Иоан 4:1)

Хората, които мислят, че се свързват със светли ангели и висши същества чрез ясновидство, врачарство и спиритизъм, не е вярно, защото земята е обградена от поднебесната, където са падналите ангели и те се явяват по този начин:

"И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел..."
(1 Кор. 11:14)

Връзката с Бога става чрез кръщението със Святия Дух. Това е новозаветното Христово учение:

"Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме."
(1 Кор. 12:13)

Астрологията и зодиите също спадат към сатанинските учения, в които Бог не благоволява, както и магиите, гледането на кафе, карти и други:

"Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. 13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. 14 Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това."
(Втор. 18:10)

Бог изявява словото Си чрез пророци специално за Неговата цел, както и Сатана чрез своите медиуми, ясновидци, врачки. И който не може да различава това е в голяма опасност за душата си. Затова Библията, като слово Божие, което изразява небесния закон, трябва да се познава много добре, за да се разбере по какъв начин действа Бог, и по какъв - Сатана. Тя е мярката за едно учение дали е в истината или не е.

Словото в Исая ясно говори, че тези, които влизат във връзка с мъртвите и контактуват с тях всъщност имат общение с бесове - паднали ангели, и се наричат "запитвачи на зли духове" - това са медиумите или така наречените ясновидци. В тях няма светлина и отиват в "мрак на измъчване":

"И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? 20 Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
21 И ще минат през тая земя зле притискани и изгладнели; и когато огладнеят ще негодуват,
ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре. 22 После ще се взрат в земята,
и ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване, и широко разпространена черна нощ."
(Исая 8:19)

Има Божии пророци, има и Сатанински лъжепророци и ето по какво се различават:

"Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам. 19 А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него. 20 Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. 21 И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? - 22 Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него."
(Втор. 18:18)

Във Второзаконие 13 глава се говори за "други богове", което означава други учения и религии, различни от Христовото учение, които също ще бъдат придружени със знамения и чудеса, но от Сатана - с цел заблуждение. Който не обича Бога и Словото Му и не го държи здраво, лесно попада в тези примки на дявола:

"Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, 2 и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове, (които ти не си знаел), и да им служим - 3 да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец; защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. 4 Господа вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани. 5 А оня пророк или оня съновидец да се умъртви; защото е проповядвал отстъпление от Господа вашия Бог, Който ви е извел из Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ твоят Бог ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си."
(Втор. 13:1)

Лъжепророците ще отговарят в съдния ден за делата си, ще бъдат осъдени като проводници и слуги на Сатана - "да се умъртви; защото е проповядвал отстъпление от Господа". Така са се явили всички фалшиви религии, които изопачават познанието и истината за Бога. В старозаветно време най-изявено е поклонението на идола Ваал, а в новозаветното време това е лъжепророка Мохамед:

"Чух що говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа, като казват: Видях сън, видях сън! 26 До кога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа - на ония, които пророкуват измамата на своето сърце? 27 Които мислят да направят людете Ми да забравят Моето име чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си, както забравиха бащите им името Ми заради Ваала."
(Ерем. 23:25)

Словото от Бога е "като огън" и "като чук, който строшава скалата" и довежда душата до покаяние, смирение и спасение, а което слово не е от Бога внушава тщеславие, гордост и води в осъждение:

"Не е ли словото Ми като огън? казва Господ, и като чук, който строшава скалата? 30 Затова, ето, Аз съм против пророците, казва Господ, Които крадат думите Ми всеки от ближния си. 31 Ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които клатят езиците си и казват: Той говори. 32 Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ, и, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си правят людете Ми да се заблуждават, тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал; прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ."
(Ерем. 23:29)Възкресението

В Псалмите се казва, че Бог може да спаси душата от смъртта, а това е учението за изкупление чрез жертвата на Исус Христос:

"Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята. Защото ще ме приеме."
(Пс. 49:15)

Думата "изкупи" означава, че Бог ще плати цена, за да отнеме душата от "силата на преизподнята", а тази цена не е нищо друго, освен пролятата кръв на Господа Исуса Христа на Голгота, принесен като Агнец Пасхален в жертва за греха на падналата планета Земя. Затова който повярва в Исуса Христа ще бъде спасен.

Обаче не всички ще бъдат спасени, защото има небесен Съд, който решава това, според делата и вярата на всекиго. Исус Христос ще дойде втори път, и тогава ще се яви спасението. В Посланието към Евреите се показва, че човек живее само веднъж на земята и веднъж умира, а след това застава на Съд, да отговаря за делата в земния си живот:

"И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, 28 така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват."
(Евр 9:27)

Това събуждане на душата в края на времето се нарича възкресение. За това Бог ни е дал уверение, чрез възкресението на Господа Исуса Христа. В природата Бог също ни е дал свидетелства за това възкресение. Например, на пролет флората се събужда след зимен сън и възкръсва за живот. Едно зрънце, когато се посее в земята, се погребва, за да възкръсне, израсте и даде плод. Заспиването на човека и животните вечер е символ на смърта - нощта, а събуждането сутрин е символ на възкресението - деня - вечния живот. Яйцето с излюпването също сочи на възкресението, от какавидата се явява ново същество - пеперудата и много други явления, които Бог ни е оставил за свидетелство, да разберем и повярваме в Словото Му, че след смъртта има възкресение, при което се дава ново тяло на душата за вечен живот:

"А Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си."
(1 Кор. 6:14)

"Понеже знаем, че Тоя, Който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни представи заедно с вас."
(2 Кор. 4:14)

Как и на каква основа някой може да отрече предстоящото възкресение, което е неделима част от вярата на християнина? Който отрича това не вярва в Библията:

"Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? 13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; 14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра."
(1 Кор. 15:12)

Хората трябва да вярват, да са готови и да очакват "Господният ден", за да не ги "постигне внезапно погубление". Само които са просветени от Словото Божие са "синове на светлината", а които не вярват, хулят и отричат, са "в тъмнина":

"...защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. 3 Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат. 4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. 5 Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината."
(1 Сол 5:2)

Вярата в изкупителната кръв на Христа и "силата на Неговото възкресение" са главното, което са проповядвали апостолите:

"...за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, 11 дано всякак достигна възкресението на мъртвите."
(Фил. 3:10)

За да достигнем до възкресението на мъртвите, трябва да живеем с вяра по примера на Христос и с надежда за възкресение "подобно на Неговото":

"Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото"
(Рим. 6:5)

Както Христос - Безгрешният - вкуси смърт за грешните и "биде възкресен от мъртвите", така и тези, които умират с вяра в Него ще бъдат възкресени подобно на Него:

"Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него, 9 знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него."
(Рим. 6:8)

Лошо е това, че както тогава е имало хора, които не са вярвали и са отричали, така и сега има хора и учения, които не познават Божията сила и отричат, че ще има възкресение на мъртвите:

"Защо да се мисли между вас нещо не за вярване, че Бог възкресява мъртвите?"
(Деян. 26:8)

"Но това ти изповядвам, че, според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко що е по закона и е писано в пророците, 15 и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни"
(Деян. 24:14)

Както тогава са гонили и съдили апостолите "поради учението за възкресението на мъртвите", така и сега отричат и изопачават това учение, като го наричат ерес:

"Поради учението за възкресението на мъртвите ме съдите днес."
(Деян. 24:21)

"...съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите."
(Деян 23:6)

Апостол Павел са го наричали "празнословец" заради проповядването на Исуса и възкресението:

"Тоже и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него; и едни рекоха: Какво иска да каже тоя празнословец? а други: Види се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и възкресението."
(Деян. 17:18)

Апостолите са проповядвали "Исуса и възкресението", а не еволюцията и прераждането на окултизма. Както тогава, така и сега много хора не вярват, като отричат и се подиграват:

"А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: За тоя предмет пак ще те слушаме. 33 И така Павел си излезе измежду тях. 34 А някои мъже се прилепиха при него и повярваха..." (Деян. 17:32)

Апостолите "проповядваха, в името на Исуса, възкресението на мъртвите", за което биваха и наказвани - явно доказателство, че Сатана воюва срещу тази истина в стремежа си да заблуждава човечеството със силата на духовни учения, а повярвалите в Христа не се подаваха на тези заблуждения:

"И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на храмовата стража и садукеите надойдоха върху тях, 2 възмутени за гдето те поучаваха людете и проповядваха, в името на Исуса, възкресението на мъртвите. 3 И тъй, туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за следния ден, защото беше вече привечер. 4 А мнозина от тия, които чуха словото повярваха; и числото на повярвалите мъже стигна до пет хиляди." (Деян. 4:1)

Навсякъде се казва, че това възкресение ще бъде "в последния ден" при пришествието на Христа:

"И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. 40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден." (Йоан 6:39)

"Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден." (Йоан 6:44)

"Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден." (Йоан 6:54)По какъв начин става възкресението?

В Езекил се говори за извеждане от гробовете, но това няма да бъде буквално в плът, а събуждането на заспалата душа, която ще получи ново тяло, ангелско, чрез силата и действието на Всемогъщия Бог в деня на възкресението:

"Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. 11 Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. 12 Затова пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя. 13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. 14 И като туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ."(Езек. 37:10)

Под Израилев дом се разбира всички, които ще намерят спасение, а Израилевата земя е новата обещана планета Земя, населена в нетление, без грях и смърт на нея.

"Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат? 36 Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. 37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго; 38 но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 39 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 40 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните. 41 Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка. 42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; 43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. 45 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. 46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. 47 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. 48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. 49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. 51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим." (1 Кор. 15:35)

Съществува едно голямо заблуждение, че душата продължава своя живот веднага след смъртта и може да се явява в сън на живите и че някои от земята могат да влизат в контакт с мъртвите. Също и това, че след смъртта душата витае 40 дни около гроба и след това се възнася, за което се правят помени и задушници. Това, че Дева Мария и светиите са живи и се молят за нас на Бога също не е вярно. От земята има само четирима души, за които в Библията се казва, че са взети живи. Това са Енох (Битие 5:24), Моисей (Юда 1:9), Илия (4 Царе 2:11) и Исус, Който възкръсна пръв от мъртвите и това е с определена цел в спасителния план на Бога. За всички останали това ще стане при пришествието Христово, когато се чуе Архангелската тръба. Тогава всички заспали от Адам и Ева ще възкръснат, а живите в момента ще се преобразят. За мъртвите ще бъде възкресение, а за живите преображение:

13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. 14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. 15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. 16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; 17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа." (1 Сол. 4:13)

Исус, като първосвещенник, влиза в небесното светилище със собствената Си кръв, пролята на Голгота, за да придобие за нас вечно изкупление, след което ще се яви втори път да вземе църквата Си от земята:

"...а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва. 27 И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,
28 така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват." (Евр. 9:26)

Какво става обаче с тези, които не Го очакват, които безцеремонно вършат само зло, които не се покайват и се закоравяват непрестанно в греха? Исус казва, че ще има две различни и по различно време възкресения - възкресение на оправданите за вечен живот и възкресение на грешните за осъждение:

"Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска. 28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, 29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане." (Йоан 5:21)

Първото възкресение е възкресението на праведните, оправдани чрез вяра в кръвта на Христа и потвърдили вярата с делата си:

"Но когато даваш угощение, поканвай сиромаси, недъгави, куци, слепи; 14 и ще бъдеш блажен, защото, понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните." (Лука 14:13)

В Стария завет, в книгата на пророк Исая, е предсказано за това възкресение, което ще бъде предшествано от късната роса - последното Слово, дадено на земята:

"Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде мъртвите." (Исая 26:19)

Ето какво ще представляват последните дни от живота на земята и как ще стане възкресението:

"А веднага след скръбта на ония дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия." (Матея 24:29)

"А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, 39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. 41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. 42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ." (Мат. 24:36)

В книгата Откровение се говори за Великия Съд на правда, пред който ще застане всяка душа да отговаря за делата си, за първото и второто възкресение, за оправданието и осъждението, което е втората смърт:
"И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. 5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. 6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години. 7 И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, 8 и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък. 9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде. 10 И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. 11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. 12 Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. 13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. 14 И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. 15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро." (Откр. 20:4)


А. С.
София