Дух и истина
Дух и истина
Християнски образователен сайт
Християнски образователен сайт

  Начало    Библия    Коментари    Връзки    За контакти    Духовни песни  
 
Теми от Библията
Възкресението
Герои на България
Първи български преводи на Библията
Смели реформатори
Петдесятно движение
Рийс Хауелс
Съботата през вековете
Саду Сундар Синг
Живот на вяра
Да бъдем по-добри
Духовни песни
Здраве и духовен живот
Храната на греха
Вавилонизация и хранене
Духовен Вавилон
Инквизицията на ХХ век
Ватикана и фашизма
Търсене в Библията
Естир 2003
Естир 2006
За сайта
За сайта
Коментари към статиите
Посещения на сайта

Коментари към тази статия

Препоръчай тази статия на приятел

Духовни песни

Обозначения
Заглавие в червен цвят - песен с въведена мелодия и ноти


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ц Ч Ш Щ

А

Авва, Отче! 
Аз бях помрачен 
Аз вечно няма да се скитам 
Аз живея в Ханаан 
Аз знам в Кого съм повярвал 
Аз знам една страна 
Аз знам, че ще видя Христа 
Аз знам 
Аз зная, че Исус е жив 
Аз имам Спасител 
Аз имам един цар 
Аз имам радост 
Аз имам тъй чуден Спасител 
Аз нямам злато 
Аз пея с радост за Голгота 
Аз потъвах в греха 
Аз почивам във ръката 
Аз пътувам към небето 
Аз работа имам една 
Аз се реших 
Аз съм Боже ощ младеж 
Аз съм веч блажен 
Аз съм доволен 
Аз съм намерил Бисера 
Аз съм омит в кръвта 
Аз съм странен 
Аз съм уверен 
Аз съм чул за града във небето 
Аз тичам към върха 
Аз тук работя за Христа 
Аз ще ида при Исуса 
Аз ще пея за Исуса 
Аз, Исусе, кръста дигнах 
Ако всичко имах без Исуса 
Ако съм аз Христов войник 
Алилуйя 
Аллилуя! Свърши се 
Ангеле, от този гроб 
Ах колко радост там! 


Б

Бавно веч изчезнува 
Бди, моли се и очаквай 
Бе ден кат всички други 
Безопасно лежат 
Безценен Божий дар 
Бил ли си омит в Кръвта 
Бисерът лъскав 
Блага вест се възвестява 
Благодаря 
Благословени потоци 
Блажен е 
Блажените 
Близо, по-близо 
Бог грижи се за теб 
Бог е Твърдината моя 
Бог е любов 
Бог е мое спасение 
Бог е мой приятел 
Бог е с нас 
Бог ме вижда 
Бог мене води 
Бог нас от гибел спаси 
Бог по претайни начини 
Бог присъствува всъде 
Бог ще те носи 
Богу дайте похвали 
Боже Ти си мой учител 
Боже наш, благослови ни 
Боже наш, ний Теб се молим 
Боже, Боже 
Боже, бляс'кът Ти изпълня 
Боже, да ме не оставиш 
Боже, на любовта Твоя 
Боже, отвори вратата 
Божиите синове 
Божията слава чудна е 
Борба непрестанна 
Брате, запали свещта си 
Бъди близо 
Бързам, бързам към върха 
Бягам от света 


В

В Едем 
В Твоите ниви 
В Твойто име сме събрани 
В Тебе съм скрит 
В благата вест повярвах 
В блажения край 
В борбата, братя, за Христа 
В бурите житейски 
В горница една събрани 
В младост познал ли си Христа 
В старо време 
В сърца где Божий Дух цари 
В тихите среднощни стражи 
Ваший грях, ако е багрен 
Вдигнете вашите глави 
Вдигнете всинца 
Велики Боже 
Венчайте Го 
Веч денят Господен иде 
Вечерна молитва 
Вечна е заплатата 
Вечни мишци 
Вземи ме за ръката 
Виж времето бързо отлита 
Виж нощта настава веч 
Виж, брате, на вратата ти 
Витесда 
Води ме Отче! 
Войници Христови 
Волята Ти 
Времето веч наближава 
Времето е кратко 
Времето ми тъжно тече 
Все добре е за мен 
Все напред в Божия светлина 
Все напред по пътя стръмен 
Всеки момент 
Вси обещан`я 
Всите си страхове 
Всичко в Тебе имам, о Христе 
Всичко кажи на Исуса 
Всичко тръпне в красота 
Всред бисери по злато 
Всред бурите на тоз живот 
Всред окръжаващата тъмнина 
Всред скърби и вълнения 
Въже хвърлете 
Възвести любов Христова 
Възкликнете громка песен 
Възкръсна от гроба Той 
Възкръсна силний Спас 
Възложи на Господа 
Възложи товара си 
Възможно ли е, о Христе 
Възпей сега с възторг 
Възпейте на Господа 
Върла е бурята 
Върху сионската гора 
Върху твърд камък аз стоя 
Върху твърди обещания 
Вяра в мен ли се руши 
Вярвай във словото Божи"е 
Вятър вее 


Г

Галилея 
Где е твой син таз нощ? 
Где е чадото ми таз нощ? 
Где ще прекараш Вечността? 
Гласът във Рай Едемски 
Години малко ощ 
Голгота помня всякога 
Голгота 
Горе зад звездите 
Горе, о душо моя 
Господ Бог Дух е 
Господ говори 
Господ дохожда 
Господ е Канара моя 
Господ е пастир мой няма да се убоя 
Господ ми е Пастир 
Господ ни сравнява с виделина 
Господи в Твоя храм 
Господи мой 
Господи, да не вървиш 
Господи, живота ми 
Господният ден 
Господня Мишце, покажи 
Грешни сме, о Господи 
Грешни търси да спаси 
Грешниче, смутен и беден 


Д

Да бъде волята Твоя 
Да бъде волята Твоя 
Да не оставим от ръце 
Дай Исусу все 
Дай ми на вярата крила 
Дай ми святост, Боже 
Дай на Него вси желан`я 
Дайте смъртни вси внимание 
Дали без малко си убеден 
Дали сал кроткият Исус 
Дано Бог милостиво мен 
Дано да може туй сърце 
Дано да се явиш 
Дано да стана ангел 
Дарен 
Ден блажен 
Ден на радост 
Деннице, светла Звездо! 
Деца в небето 
Дигам очите си 
Днес вика милий Спас 
До мен се докосна 
Дойдете, уморени вий 
Докле дойде милий Спас 
Дом Бащин е небето 
Дом има неръкотворен 
Драгий Спасителю 
Драгоценни минути 
Друг принос нямам 
Дружно ние ще работим 
Дръж ме близ при кръста 
Думи добри 
Дух Божий, в мен вдъхни 
Душо в скърби окръжена 
Душо, моя, душо моя 
Дългът е платен 
Дързост, братя 
Дял мой си Ти 


Е

Един Източник има 
Една звезда в простора свети 
Една песен ще пея 
Една реч за Исуса 
Една чудна повест има 
Еднаж когато блестеше простора 
Едно прекрасно име 
Езици человечески 
Ей ощ в зори 
Ей, възкръсна наший Спас Алилуя 
Ей, възкръсна наший Спас 
Ей, за мен дойде 
Ей, за мене той се грижи 
Ей, знаме гордо са развели 
Ела при Спаса 
Ела при Спаса нежно той те кани 
Ела у дома 
Ела! 
Елате верно да решим 
Елате от душа да хвалим 
Елате, брате, ела! 
Елате, вси вий жадни 
Ерусалим 
Ето го, на връх планински 
Ето горе, пред престола 
Ето, в Името Христово 
Ето, веч листата падат 
Ето, гласове на радост 
Ето, колко са блажени 


Ж

Желая много, Отче мой 
Жив е! Жив е! 
Живеех аз във мрак 
Животворящий Дух Святи 


З

За Исуса нямаше почивка 
За Словото Ти, Господи 
За Теб на кръст пострада 
За Теб, Исусе всеблагий 
За брат, или сестра в Христа 
За всегда 
За евангелското дело 
За жетва бели нивите 
За малките деца 
За мен има кръст 
За мен проля Ти, Спасе 
За мен тя се моли 
За мен умря, за теб умря 
За мене се грижи 
За тебе се моля 
Загубена овца 
Запей и тръгни с алилуия, амин 
Запей с веселба 
Затуй Го любя аз 
Земьо на блажените 
Златното правило 
Знай за тебе той умря 
Знам Той ме води 
Зора небесна 


И

И в чуден мир 
И на нас 
Ида, Христе! 
Идете проповядвайте 
Идеш ли? 
Иди, о грешниче 
Иди, прилежно работи! 
Изворе на всяка благост 
Изкупен - о, истина чудна! 
Излазя Божий Син на бой 
Изпитай нашите сърца 
Изцеление в Исусовите рани 
Има Извор, Кръв тече 
Има една земя 
Има ли мир 
Има отворени врата 
Има празник при Христа 
Има работа за деца 
Има сила 
Имам Отец във славната земя 
Искаш ли да бъдеш войн Христов 
Искрени, верни, всецяло предани 
Исус - туй име сладко 
Исус Назарянинът минава 
Исус благославя децата 
Исус дойде изгубени да търси 
Исус е Сам Светлината 
Исус е мой драг Спасител 
Исус ме вика 
Исус ме повдигна 
Исус скъп Спасител 
Исус спасител мой 
Исус! таз дума сладка е 
Исус, Ходатаят, е жив 
Исусе драгоценний 
Исусе мой душата ми се мъчи 
Исусе мой, при Тебе ида 
Исусе, Теб любя 


Й

Йерусалим цял златен 
Йерусалиме славний! 
Йерусалимска дъщерьо 


К

Кажи Исусу 
Кажи ми за Христа 
Как дните ни летят напред 
Как е сладко ходейки с Христа 
Как ли е жетвата? 
Как славен е Господ 
Как сърдечно ожидам 
Както еленът извори 
Какъвто си ела 
Кат волна птичка 
Като гледам Спаса 
Като птичка що не може 
Като свърша житейския път 
Книгата на живота 
Кога в любов небесна 
Кога дойде 
Когато аз отчаян, уморен 
Когато в Илиния дол 
Когато вихър върху мен слети 
Когато гледам чудний кръст 
Когато по море 
Когато пред престола Ти 
Когато приближавам при Голгота 
Когато радостите отлетят 
Когато слушам за Христа 
Кой Бог е велик 
Кой направил е цветята 
Който на Господа 
Който под Божиите крила 
Който с вяра погледне 
Колко драгоцен Приятел 
Колко души блуждаят 
Колко ни са мили Боже 
Колко твърда основа 
Колко чуден си, о, Исусе 
Копнеж 
Корабът плува по море 
Красний Исусе 
Към Ханаана 


Л

Ликуйте, ликуйте! 
Ломи днес хляба, Ти 
Любете един другиго 
Любов Божия 
Любовта Ти 
Любовта е по-добра 
Любовта се награждава 


М

Малки вий деца, елате 
Малки дейци 
Маловерност далеко 
Махна го 
Мен Исус е възлюбил 
Мен вземи Ти в Твойто лоно 
Мен води, велики Йеова 
Мил Отче, в Словото Твое 
Мили мой тате 
Милий Пастирю, Исусе! 
Милий Спасителю 
Милост Божия 
Милост има в Спаса Христа 
Милост, о Давидов Сине 
Минават дните 
Мир пълен мир 
Мир, мир 
Мир, сладък мир 
Мислете за дом горе там 
Младежи за Исуса 
Мнозина се чудят 
Моето състояние 
Моите погрешки 
Молим, Спасе 
Молитвен час 
Моята молитва 
Моята вяра е 
Място дал ли си Исусу? 


Н

На Витлеемското поле 
На Голгота 
На Него уповавам 
На Спаса чух гласа 
На Тебе, вечна Канаро 
На вратата Царя хлопа 
На заблудилия път покажете 
На кръст за мене умря 
На любимия Спас 
На милостивия си Спас 
На надеждите мои 
На небесната проверка 
На непорочний Агнец 
На оттатъшния бряг 
На раздяла, братя 
На светъл облак полетя 
Най-велик е Господ 
Най-прекрасния ден 
Нам се роди едно Дете 
Намерих аз "другар" в Христа 
Намерих аз приятел благ 
Напред върви! 
Напред към върха 
Научи ме Твоя път 
Началник нощя 
Не желая сам безплоден 
Не зная друго име 
Не ме пренебрегвай, Спасе 
Не ми казвай с жални думи 
Не могли жреците стари 
Не са видели тез очи 
Не се срамя да възвестя 
Нек спомним Голгота 
Нека всинца възвеличим 
Нека престанат плач и сълзи 
Нека радваме се, братя 
Нека цял свят възвиси глас 
Непобедимо е нашето знаме 
Ни злато, ни сребро 
Ний възвестяваме Христа 
Ний приятели сме вечни 
Ний сме ратници Христови 
Ний ще литнем зад звездите 
Ний ще се стремим 
Никога, никога! 
Нито видяло е око 
Новото небе 
Нозете красни са 
Някога преди 


О

О Боже, Ти нам 
О Боже, не за утре 
О Боже, съхрани 
О Прибежище добро! 
О Светий Душе 
О Сионе, Граде Божий 
О Слово въплотено 
О Спасе, Ти за мене 
О Спасе, с тежки грехове 
О Спасителю Христе! 
О Ти, Веселбо, на моята душа 
О Ти, пред когото открито е все 
О безопасно място! 
О всечистий Святий Душе 
О душо, душо, стани 
О златний ден 
О мило градче Витлеем 
О, Господи, Ти помогни 
О, Агнец Божий! 
О, Боже, в името Твое 
О, Исусе мой 
О, Исусе 
О, Слънце на душата ми 
О, Спасе драгоценни 
О, Спасе, до кога? 
О, Спасителю благ 
О, блажен е 
О, вяра! 
О, да бях с крила 
О, да съм кат Спаса 
О, да съм нищо! 
О, дом честит 
О, ела Ти, беден грешник 
О, ела при Мен 
О, елате, вси ранени 
О, зная едно чудно Име 
О, как да го не любя 
О, как да пея силата 
О, как искам аз на всички да разкажа 
О, какъв чуден Спасител 
О, колко сладко вернику 
О, колко чуден за мен бе деня 
О, малко стадо, не се бой 
О, милий Господи, ела 
О, моли се на Спаса 
О, неизмерима милост 
О, някога когато бях 
О, работи прилежно 
О, радвай се чадо мое 
О, светлина на зората Сионска 
О, сладък наш съюз 
О, суета на суети 
О, туй ще е слава! 
О, църкво Ти прекрасна 
О, чудна истина 
О, чудна, славна, света нощ 
О, чудно е Божието Слово 
О, юноше, помни Създателя си 
Обичам да оттеглям аз 
Ободри се душо 
Онзи, който с плач излязва 
Опитал си ме, Господи 
Осанна! 
Оставен ли си сам 
От Христа се научи 
От всите гринландийски 
От всите силни ветрове 
От смъртта съм спасен 
От тебе се нуждая 
От трона слезна 
Отвъд Йорданската река 
Отвън сърдечни двери 
Отдавна все Исусу съм предал 
Отдавна, Боже на Ветил 
Откак Исус дойде 
Откак в мен Исус Сам влезна 
Откак съм бил спасен 
Откак съм опростен 
Отруден е живота 
Отсам йордански бряг 
Отчаян от живота 
Отчаян сам самичък 
Отче наш 
Отче, послушай нас 
Още в сутринта на младост 
Още един ден за Тебе 


П

Пазеха овчари 
Пази ме, Божие Агне 
Пази се чист 
Пак земните си грижи 
Пак, Боже милий 
Пейте, пейте на Исуса 
По име знае Господ 
По пътя към небето аз ще пея 
По среднощ светлата звезда 
По- близо! 
По-бял от сняг 
Повече, о Христе 
Повярвай в Исуса Христа 
Под кръста на Исуса 
Под скъпата кръв на Христа 
Познаваш ли Исусовото име 
Покоят ми не е на тази земя 
После що 
Прав да си ти 
Престолът Божий 
Престолът на благодатта 
При Исуса ела 
При Исуса, уморений 
При Тебе ида 
При Тебе, Боже мой 
При вида на Кръвта 
При нозете на Исуса 
При спасителя Исуса 
Признателната ми душа 
Призови Христа на помощ 
Пълен с благости 
Първа стъпка 
Първом Той възлюби нас 
Пътувай още малко 
Пътувах в мрачна нощ 
Пътят към Небе избрахме 
Пътят, Истината и Животът 


Р

Радвай се, идва Исус за нас 
Радвайте се братя! 
Радвам се аз 
Радост блика в моето сърце 
Радост, радост непрестанна 
Радостно запейте горе в небеса 
Радостно, радостно вървя 
Разгласяй, о Сионе! 
Рай е мой дом 
Решавам се от все сърце 
Родино 


С

С Теб, Боже, всякога 
С Христа да съм е радостно 
С Христа съм всеки ден 
С колко сълзи 
С кръста на Христа се хваля 
С мъка в сърцето 
С нас Господи пребъдвай 
С нас остани 
С"богом! 
Самин 
Само във Теб, Исусе мой 
Само вярвай! 
Само кръвта на Исуса 
Само ти ме води 
Самото основание 
Света Главо, ранена 
Светият, Самодържецът 
Светла е зората 
Своята воля, Боже, върши! 
Свят да съм желая 
Свят, свят, свят 
Святий Отче, Ти ме учиш 
Сега желая Спасе мой 
Сее се семе тук 
Сей семето всегда 
Сила дай и дръж ме ти 
Сионе, обещаний знак 
Скиташ ли се сам в живота 
СкороТой ще се яви 
Скрий се, душо моя 
Скрита в мене е скръбта ми 
Скръбта си дълбоко скрий 
Слава Теб 
Слава во вишних! 
Слава на Исуса 
Слава, почест и хваление 
Слава, слава, алилуя 
Славата Ти, о Христе 
Славен ден, славен час 
Славете Бога 
Славо во вишните 
Славословие 
Славословие 
Сладка вест дойде до всеки 
Следвай ме 
Слушай, о душо моя 
Слушам зова на Исуса 
Слънце ярко 
Спас мой ми е як помощник 
Спасе, Твой сладък глас 
Спасе, кат овчар води ни 
Спасе, нощни сенки падат 
Спасе, приеми сега 
Спасен 
Спасение 
Спасител наш се обеща 
Спасителю и Господи 
Станете за Исуса 
Стани без страх 
Стани и в същий път върви 
Стани о, душо моя 
Стани, Ти силний Ратниче! 
Стани, душо моя 
Стани, душо! 
Стани, стани, душо моя 
Старият кръст 
Странник беден тук съм 
Стройно следваме във боя 
Съвсем убеден съм 
Сърце ми дай 
Сърце ми чезне в изнемога 
Със Исуса искам да живея 
Със Царя вървя 
Със страх мълчете, твари вси 
Със страх пред Божия престол 


Т

Таз повест тук е сладка 
Таз радост, мир, прощение 
Такъв какъвто съм, Христе 
Там Юдейский пленник коленичи 
Там зад сенките 
Там нощ няма нивга 
Там при Исуса 
Тамо нейде на Голгота 
Татко мой 
Твоето Слово е 
Твоето царство аз обичам 
Твоите чада, о Христе 
Твойта заповед, Христе 
Твоя, не моя път 
Твоята верност е велика 
Твоята върховна воля 
Твоята милост, Господи 
Твърдиня силна е 
Твърдо за Христа стоиме 
Тебе да угодя 
Тебе зове, тебе зове 
Тебе ще видя 
Тежко ли е на душата ти 
Тез струни ще се развалят 
Ти велик и славен Цар 
Ти не се обръщай никога назад 
Ти очисти 
Ти си моята любов 
Ти, Вяро на отците ни 
Тиха нощ! 
Тиха нощ, ветрец повява 
Тихо и нежно Спасителят кани 
Тихо, тихо Спасът вика 
Това да ми е мъдростта 
Това сторих за тебе 
Тоз грешен свят 
Тоз е денят на Господа 
Той е мой 
Той знае пътя 
Той направи всичко 
Той се моли за мен 
Туй направи Господ сам 
Тук имам работа една 
Тук къс живот е дял наш 
Тук на земний бряг стоиме 
Тук само мисълта, Христе 
Тъкмо какъвто съм 
Търсим покой у дома 


У

Укрепи се 
Умря Спасител наш 
Уповавам на Христа 
Утешител дойде! 
Учи ме пътя Си 


Х

Хвала во вишних 
Хвалете Бога нашего 
Хвалете Господа 
Хвалете Царя 
Хлопа, хлопа! 
Хляб духовен 
Христос с мен кат е 
Хубав Сион 


Ц

Царува Господ Йеова 
Царю наш Всесилний 
Църкво, слушай гласът Божий 


Ч

Чада на небесния Цар 
Чакаме благословение 
Честит тоз ден 
Чрез вяра в слава бъдеща 
Чуден мир имам аз 
Чудна любов 
Чудна песен ще пеем в небето 
Чудната мелодия 
Чудната повест кажи ми 
Чудната река 
Чудната стара повест 
Чуй молбата ми, Христе 
Чуй, гласът Исусов вика 
Чуй, от срамното дърво 
Чуйте ангелския глас 
Чуйте грешници 
Чуйте грешници 
Чуйте песни весели 
Чух Сладкия Исусов глас 


Ш

Широк е пътят към смъртта 


Щ

Ще Го видя в лице 
Ще бъда кат`Христа 
Ще дойде скоро Спасът ни 
Ще л"застанем при реката? 
Ще светлее пътя ни 
Ще стана по-бял от снега 
Ще чакам и ще слушам 
Що да въздам на Бога? 
Що да сторя за Исуса? 
Що са тез 
Що слезва ангел от небе? 
Щом зората се покаже 


Коментари към тази статия

Препоръчай тази статия на приятел